Valodu māja

Finna Skorderuda grāmatas “Nemiers” izdošana

Norvēģu psihiatra un rakstnieka Finna Skorderuda grāmata “Nemiers” tika izdota 1998. gadā un kopš tā laika ir kļuvusi populāra daudzās pasaules valstīs. Turklāt, laikam ejot, šajā grāmatā rakstītais ir kļuvis aizvien nozīmīgāks un, beidzot, grāmata tiks izdota arī latviešu valodā.

“Nemiers” ir augstvērtīga populārzinātniska grāmata par modernā cilvēka nemieru. Šis ir stāsts par mums un mūsu laikabiedriem, kuriem šodienas ritmā ir aizvien grūtāk sabalansēt savu laiku, izveidot un noturēt attiecības ar līdzcilvēkiem un galu galā arī pašiem ar sevi.

Grāmata noderēs gan jomas profesionāļiem – psihoterapeitiem un psihologiem –, gan arī tiem, kuri izbaudīs un mācīsies no šīs refleksijas par mūsdienu cilvēka psiholoģisko un kultūrvēsturisko situāciju.

Grāmatas izdošanu atbalsta:
Valsts kultūrkapitāla fonds

VKKF

Norla

NORLA

Projekta īstenošanas laiks:

2020. gada oktobris – 2021. gada jūnijs

nemiers