Valodu māja

Mācību grāmata “Latgalīšu volūda suociejim”

Šim projektam ir divi posmi:

  1. posms: “Mācību grāmata “Latgaliešu valoda iesācējiem“ / “Latgalīšu volūda suociejim“”
    Īstenošanas laiks: 2020. gada 12. maijs–2020. gada 15. decembris
  2. posms: “Mācību grāmata “Latgaliešu valodu sācējiem” / “Latgalīšu volūda suoiciejim”: audiomateriālu izveide, satura uzlabošana atbilstīgi EKPV standartam un aprobācija tiešsaistes kursu veidā”

Jaunas valodas apguve būtiski maina cilvēka domāšanu un pasaules skatījumu, jo katra valoda papildina skatījumu uz vēsturi, kultūru un cilvēku sadzīvi ikdienā. Bet, lai apgūtu jaunu valodu, nepieciešami lietderīgi materiāli un rīki. 2020. gadā SIA “Vārdu vārti” sāka gatavot mācību grāmatu “Latgaliešu valoda iesācējiem” / “Latgalīšu volūda suociejim” ar mērķi izstrādāt visaptverošu, daudzveidīgu un uz komunikatīvo funkciju balstītu mācību materiālu latgaliešu valodas apguvei, kas paredzēts latviešu literārās, krievu un angļu valodas lietotājiem patstāvīgai apgūšanai.

Latgaliešu valodas mācību grāmata

Projekta 1. posmā tika paveikts pamata satura izstrādes darbs, kā rezultātā tika radīts tekstuālais materiāls: galvenie mācību lasāmteksti latgaliski, krieviski un angliski saistītā sižetā, lai izstāstītu interesantu stāstu un tādā veidā piešķirtu grāmatai papildu dimensiju; pavadošie humoristiskie kultūrteksti; pavadošie dialogi, kas sižetiski saistīti ar galvenajiem lasāmtekstiem, lasītprasmes un uztveres trenēšanai, kā arī galvenie gramatikas nosacījumi un darba uzdevumi apgūtās vielas stiprināšanai. Tāpat grāmatai tika izstrādātas ilustrācijas, kas palīdz labāk uztvert tekstus arī ar vizuālām zīmēm un kalpo par pozitīvas emocionālas ietekmes rīku valodas apguvē.

Ar mērķi parādīt, ka latgaliešu valoda ir mūsdienīga un komunikatīva un ka to ir būtiski popularizēt arī ārpus Latgales kā nozīmīgu vērtību, kas nav saistīta tikai ar tradicionālās kultūras materiāla saglabāšanu un etnogrāfiju, jo tā ir ikdienas saziņas valoda daudziem tūkstošiem cilvēku, projekta īstenošanas 2. posmā esošais materiālas tiks uzlabots un aprobēts. Materiāls tiks papildināts ar gramatikas un izrunu paskaidrojošām nodaļām un vārdnīcu. Tiks izstrādāti un ierakstīti klausīšanās uzdevumi un teksti audioformātā, lai mācību materiāls atbilstu EKPV standartam. Šie materiāli tiks izvietoti lejupielādei un izmantošanai internetā. Audiomateriāli balstīsies uz grāmatas tekstiem un kalpos klausīšanās un teksta sapratnes attīstībai dažādām mērķauditorijām. Lai materiālu aprobētu, interesentiem visā pasaulē tiks piedāvāti tiešsaistes kursi, kas paredzēs ne tikai valodas apguvi, bet plašāka skatījuma iegūšanu un aizraujošu mācību procesu, akcentējot veidus, kā latgaliešu valoda un kultūra iegulst Latvijas kultūras, vēstures un mūslaiku ikdienas saziņas ainā.

3. posmā paredzēts materiālu sakārtot, izstrādāt grāmatas dizainu, maketēt grāmatu un to nodrukāt.

Publicitāte

1. Lsm.lv, 2020. gada 10. maijs. “Latgales kultūras programmā šogad atbalstīti 68 projekti”

2. Raidījums “Pi golda”, 2021. gada 5. janvāris. Saruna ar Martu Roķi.

Latgales kultūras programmas 2020 ietvaros līdzfinansē:
Valsts kultūrkapitāla fonds

VKKF

Latvijas valsts meži

a/s “Latvijas valsts meži”

Latgales reģiona attīstības aģentūra

Latgales reģiona attīstības aģentūra

Īstenošanas laiks:

2020. gada 3. maijs–2021. gada 15. decembris