Valodu māja

Mūsu projekti

Valodu māja piesaista gan valsts, gan starptautisku finansējumu projektu īstenošanai. Katrs mūsu projekts ir mazs solītis, lai īstenotu ambiciozus mērķus!

Līdz šim ir īstenoti divi projekti, un pašlaik mēs īstenojam nākamos piecus projektus:

Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē

Projektu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonds

Iniciatīvas ietvaros tiks veikts salīdzinošs pētījums gan par latgaliešu, gan jaunnorvēģu valodas sociolingvistisko situāciju. Tad, par pamatu izmantojot veikto pētījumu, tiks izveidota digitāla izstāde, kuras mērķis, izprotot to, kā pilsoniskā aktivitāte kalpo par dzinuli valodas politikas attīstības iesaistē, ir veicināt sabiedrības dalību demokrātiskos procesos.

Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim.

Preparing, translating, and creating visual material for the manuscript of American poet Ryan Dzelzkalns’ poetry collection, Imaginary Geographies

Atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.

Projekta gaitā tiks sagatavots un atdzejots amerikāņu-latviešu dzejnieka Raiena Dzelzkalna (Ryan Dzelzkalns, 1987) dzejoļu krājuma “Iedomu ģeogrāfijas” (Imaginary Geographies) manuskripts. Tam tiks sagatavots arī vizuālais materiāls. Papildus tiks organizēta saruna starp dzejnieku un atdzejotāju, kā arī dzejas lasījumi (festivāla “Dzejas dienas” ietvaros).

Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada 31. decembrim.

Pirmā Valodu muzeja ekspozīcija: profesionāla pilnveidošana

Atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Projekta “Pirmā Valodu muzeja ekspozīcija: profesionāla pilnveidošana” gaitā plānots ar profesionāļu iesaisti pilnveidot pirmo topošā Valodu muzeja ekspozīciju, kas atrodas Rīgā, Avotu ielā 33 – Avotu apkaimes centrālajā daļā. Ekspozīcija bagātina pilsētu ar modernu, intelektuālu kultūrvietu, kas uzmanības centrā izvirza valodas to daudzveidībā.

Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada 30. decembrim.

Marijas Dzeislas dzejoļu krājuma izdošana

Līdzfinansē VKKF.

Marija Dzeisla ir jauns vārds latviešu literatūrā, bet tā ir arī nobriedušas, pašapzinīgas un skaļas balss īpašnieka dzeja. Autors, kurš savu personību vēlas paturēt noslēpumā, dzejoļos koncentrējas uz esamību šeit un tagad, akcentējot to tādu, kāda tā veidojas sasaistē ar vēsturi, dzimtu, vietu cauri laikiem.

Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada beigām.

Mācību grāmata ”Latgalīšu volūda suociejim”

Līdzfinansē VKKF, a/s “Latvijas valsts meži” un Latgales reģiona attīstības aģentūra Latgales kultūras programmas 2020 ietvaros.

Mūsdienīgas komunikatīvi orientētas mācību grāmatas izdošana. Šī grāmata palīdzēs apgūt latgaliešu valodu iesācēja līmenī kā latviešu, tā krievu un angļu valodas zinātājiem.

Tiešsaistes platforma pasniedzējiem norvēģu valodas izrunas pasniegšanai

Līdzfinansē Nordplus.

Tiešsaistes platforma, kurā ar multimaņu apguves metodēm palīdzēs iemācīties norvēģu valodas izrunu. Šis būs lielisks darbarīks pasniedzējiem, kuri māca norvēģu valodu kā otro valodu vai svešvalodu.

Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada augustam.