Valodu māja

Multisensorisk uttaleundervisning

Multisensorisk undervisning
Multisensorisk undervisning innebærer at innlærerne blir stimulert på flest mulig måter.

Dette nettstedet presenterer en metode for multisensorisk uttaleundervisning for norsk (østlandsk uttale) utarbeidet av Snorre Karkkonen Svensson. Metoden er primært tenkt for lærere i norsk som andrespråk eller fremmedspråk. Gjennom bruken av metoden blir sansene stimulert på flest mulig måter f.eks. gjennom tale, skrift, kropp, farger, rytme, musikk og interaksjon. Det bidrar til variasjon og at flere deler av hjernen aktiveres, og at læringen gir bedre resultater.

Klikk her for å 10 bud for metoden, men mye mer om multisensorisk metode kan du lese her.

Den viktigste delen i denne ressursen er at den fungerer som en lydordbok. Men det er ikke ord man slår opp på, men lydene i østlandsk norsk (oslodialekt). Der finner du blant annet en kort video til hver av lydene med det tegnet man som lærer kan bruke for å vise det. Mer om strukturen til hver oppslags-lyd kan du lese her. Øverst på hver side kan du velge lyden du vil slå opp på fra menyen. En viktig del av uttalen er prosodi – derfor finner du også mye stoff om tonemer, rytme og setningsintonasjon.

Dette er en ressurs for lærere, og derfor har jeg også beskrevet noen forslag til aktiviteter i klasserommet knyttet til uttaleundervisningen du som lærer kan bruke.

På denne sida kan du også lese om uttaleundervisning generelt uavhengig av denne metoden.