Valodu māja

Martin Styrerud, medicīnas rokasgrāmata “The Medical Translator”

15,00 Cena bez PVN 13,39

Šī grāmata ir izdota angļu un latviešu valodās un palīdzēs ikvienam, kurš studē vai mācās ārvalstīs.

Grāmata ir veidota tā, lai aptvertu pēc iespējas vairāk tēmu, kuras papildina atslēgas jautājumi, atbildes uz tiem un to tulkojumi. Šis ir noderīgs palīgs saziņā ar citā valodā runājošu ārstu vai pacientu.