Valodu māja

Biedrība “Valodu muzejs”

Šobrīd Valodu mājas telpās ir iekārtota muzeja miniekspozīcija, taču mūsu plāni un darbi ir vērsti uz nākotni!

Biedrība

Biedrība “Valodu muzejs” pulcē aizrautīgus savas jomas speciālistus un interesentus, kuri tic tam, ka valoda var radīt pārmaiņas sabiedrībā. Mūsu galvenie darbības virzieni ir šādi:

Valodu muzejs

  • Pirmā Valodu muzeja attīstība Latvijā.
  • Domnīcas izveide. Domnīca uz sabiedrībā svarīgiem jautājumiem skatīsies no politikas un valodas mijiedarbes perspektīvas. Mēs vēlamies sekmēt izpratni par valodu un tās lietojumu, izcelt valodu mācīšanās nepieciešamību.
  • VAUMIC jeb Valodu apguves un mācīšanas izcilības centra attīstība. Šī centra uzdevums būs nodrošināt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā caur valodu un kopīgu pasniedzēja un mācēna ceļu valodu pasaulē.
  • Sabiedriski pasākumi klātienē un/vai tiešsaistē: lasītprasmi un valodas zināšanas attīstoši diskusiju un sarunu klubi, valodu zināšanas un rakstītprasmi veicinošas meistardarbnīcas.

Biedrības biedri regulāri saņems informāciju par veikala un izdevniecības jaunumiem, kā arī 10 % atlaidi visam, kas tiek pārdots Valodu mājā.

Biedrības biedri veic iemaksu – 15 EUR gadā.

Biedrība “Valodu muzejs” strādā ciešā sasaitē ar Valodu māju un vadās pēc tās galvenajiem pīlāriem – atvērtības, iespējošanas un odziņas. Ja esi gatavs iesaistīties vai mūs atbalstīt, labprāt tevi gaidīsim!

Valodu muzejs

Kāpēc Valodu muzejs?

Tāpēc, ka mēs vēlamies iedrošināt ļauties valodas atklājumiem, tās pārmaiņām un rast jaunas perspektīvas. Tāpēc mēs līdz 2030. gadam dibināsim pirmo valodu muzeju Latvijā.

Vērtības, uz kurām mēs pamatojamies muzeja veidošanā, esam deklarējuši Valodu muzeja manifestā.

Lai atbalstītu Valodu muzeju un tā tapšanu, kļūsti par biedrības “Valodu muzejs” biedru, aizpildot iestāšanās anketu:

Uz tikšanos biedrībā!
Biedrība “Valodu muzejs”
Reģ. nr. 40008294947
LV51PARX0023202880001